برای نصب آسان ماژولها و استفاده از آنها روشهای زیادی وجود دارد که در اینجا به دو روش از آنها اشاره میکنیم.

 • Pip
 • Easy_install

 اما پیش از معرفی به یک مبحث مقدماتی برای کاربران ویندوز اشاره میکنیم.

 • ویرایش Environment Variables

در ویندوز ۷ و بالاتر به مسیر زیر بروید

Control Panel > System > Advanced system setting > Environment Variables 

بخش System Variable متغیر PATH را پیدا کرده و به ابتدای آن مسیرهای زیر را اضافه کنید

C:\Python27;C:\Python27\Lib\site-packages\;C:\Python27\Scripts\;

توجه کنید که ممکن از نسخه های مختلفی از پایتون را نصب کرده باشید بنابراین مطابق نسخه نصب شده و مورد نیاز خود ورژن پایتون را در مسیرهای بالا ویرایش کنید.

با استفاده از روش بالا میتوانید در محیط Power Shell در ویندوز مانند لینوکس از دستورات نصبی برای پایتون استفاده کنید.

 


 • روش اول pip

نصب ماژولها با این روش هنگامی که از اتصال اینرنتی خوبی برخوردار باشید بسیار ساده و آسان است و هیچ احتیاجی به جستجو و وبگردی برای دانلود ماژول ندارید.

برای استفاده از این روش ابتدا فایل زیر را دانلود نمایید

دریافت
حجم: 1.35 مگابایت
 

 

در محیط power shell  دستور زیر را وارد کنید

python c:\get-pip.py

اکنون میتوانید به راحتی آب خوردن ماژولهای سخت، چقر و بد نصب را در پایتون نصب کنید. laugh

برای مثال برای نصب ماژول mpmath دستور زیر را در محیط power shell وارد کنید

pip install mpmath

 

 

 • روش دوم easy_install

 

برای استفاده از این روش ابتدا فایل زیر را دانلود نمایید

دریافت
حجم: 11.2 کیلوبایت
 

سپس با دستور زیر آن را نصب نمایید

python c:\ez_setup.py

اکنون میتونید با دستور easy_install هر ماژولی را نصب نمایید.

مانند زیر

easy_install numpy

در ذیل متنی از مقایسه این دو دستور به زبان انگلیسی ارائه می شود.

 

pip-compared-to-easy-install

pip was originally written to improve on easy_install in the following ways

 • All packages are downloaded before installation. Partially-completed installation doesn’t occur as a result.
 • Care is taken to present useful output on the console.
 • The reasons for actions are kept track of. For instance, if a package is being installed, pip keeps track of why that package was required.
 • Error messages should be useful.
 • The code is relatively concise and cohesive, making it easier to use programmatically.
 • Packages don’t have to be installed as egg archives, they can be installed flat (while keeping the egg metadata).
 • Native support for other version control systems (Git, Mercurial and Bazaar)
 • Uninstallation of packages.
 • Simple to define fixed sets of requirements and reliably reproduce a set of packages.

 

 

 

easy_install was released in 2004, as part of setuptools. It was notable at the time for installingpackages from PyPI using requirement specifiers, and automatically installing dependencies.

pip came later in 2008, as alternative to easy_install, although still largely built on top of setuptoolscomponents. It was notable at the time for not installing packages as Eggs or from Eggs (but rather simply as ‘flat’ packages from sdists), and introducing the idea of Requirements Files, which gave users the power to easily replicate environments.

Here’s a breakdown of the important differences between pip and easy_install now:

  pip easy_install
Installs from Wheels Yes No
Uninstall Packages Yes (pip uninstall) No
Dependency Overrides Yes (Requirements Files) No
List Installed Packages Yes (pip list and pip freeze) No
PEP438 Support Yes No
Installation format ‘Flat’ packages with egg-info metadata. Encapsulated Egg format
sys.path modification No Yes
Installs from Eggs No Yes
pylauncher support No Yes [1]
Multi-version Installs No Yes
Exclude scripts during install No Yes