پایتون‌کار

برنامه نویسی با مختصرترین کد دنیا

پایتون‌کار

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ماژول Mpmath» ثبت شده است

ماژول MPMath

این ماژول یک ماژول کوچک و بسیار کاربردی برای محاسبات دقیق اعشاری در پایتون می باشد که دارای مجموعه ی گسترده ای از توابع است.

همانطور که احتمالا مشاهده کرده اید در برخی از محاسبات اعشاری در پایتون۳ با مشکل اعشارهای بسیار کوچک بر میخوریم(که این مشکل مربوط به ساختار داخلی پایتون۳ می باشد) و رها شدن از این وضعیت خود مستلزم استفاده از نوع داده ی دیگری است که این مسئله را می توان با ماژول
(MPMath - multiprecision math)
بر طرف نمود.
موافقین ۱ مخالفین ۰

درونیابی

کدنویسی الگوریتم‌های 
 1. لاگرانژ
 2. روش تفاضلات تقسیم شده‌ی نیوتن
 3. درونیابی با نقاط متساوی الفاصله
  1. روش تفاضلات پیشرو
  2. روش تفاضلات پسرو
 4. نکات
هر کدام از این برنامه‌ها، ورودی‌های مختص خود را دارند{بخش Input}؛ xi و fi معرف نقاط بکار برده شده برای درونیابی می‌باشند؛ و xm نقطه‌ایست که باید مقدار آن را پس از درونیابی بدست آوریم.
موافقین ۱ مخالفین ۰

روش‌های تکراری برای حل دستگاه معادلات خطی

در این برنامه‌ها، الگوریتم‌های روش‌های

 1. ژاکوبی
 2. گوس-سایدل

پیاده‌سازی شده است.

به صورت نمونه، ماتریس ضرایب A

[ 4.0  0.24 -0.08]
[0.09  3.0 -0.15]
[0.04 -0.08  4.0]

و ماتریس b 

[ 8.0]
[ 9.0]
[20.0]

و دقت جواب‌ها 

e = 10**(-3)

می‌باشد.

موافقین ۱ مخالفین ۰

حل عددی دستگاه معادلات غیر خطی

حالت خاص: روش نیوتن برای دو معادله و دو مجهول

به عنوان مثال در اینجا دو معادله‌ی زیر را داریم.

f(x, y) = x**2 + 2*x + y**2 - 8
g(x, y) = x**2 - 2*x*y - 4

دقت محاسبه‌ی جواب

ep = 10**(-6)

نقطه‌ی جواب با شروع از نقطه‌ی

x0 = 2 ; y0 = 4

معیار توقف

abs( yn[n] - yn[n-1] ) > ep
 می‌باشد. 
موافقین ۲ مخالفین ۰

الگوریتم نیوتن-رافسون

این برنامه برای الگوریتم نیوتن-رافسون، برای بدست آوردن ریشه‌ی تابع 

f(x) = 3**x - 1.39

در بازه‌ی

(.5,3)

و دقت محاسبه‌ی جواب 

ep = 10**(-4)

و معیار توقف

abs( c[n] - c[n-1] ) > ep   or  
abs( ( c[n] - c[n-1] ) / c[n] ) > ep   or  
abs( f( c[n] ) > ep

نوشته شده است.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰